skip to Main Content

Nowość!!!

ECLAZ, to szkło niskoemisyjne Saint-Gobain nowej generacji, przeznaczone do produkcji najwyższej jakości szyb zespolonych.
Wytworzone dzięki zastosowaniu przełomowej technologii, szkło ECLAZ stanowi uzupełnienie gamy wyrobów Saint-Gobain Planitherm.

ECLAZ ONE

Dla wysokowydajnych okien z podwójnymi szybami zespolonymi.

  • 10% dodatkowej izolacji termicznej w porównaniu do standardowych podwójnych szyb zespolonych
  • 10% więcej światła naturalnego w porównaniu do najlepszej szyby u współczynniku Ug 1.0 dostępnej na rynku
  • Neutralny wygląd z redukcją efektu lustra

ECLAZ

Dla okien z podwójnymi i potrójnymi szybami zespolonymi

  • 10% więcej zysków cieplnych w porównaniu do najlepszych, dostępnych podwójnych i potrójnych szyb zespolonych
  • Niezrównane zyski cieplne i przepuszczalność światła umożliwiają osiągnięcie najlepszych parametrów wydajności energetycznej w klimacie zimnym (potrójne szyby zespolone) oraz w klimacie łagodnym
  • Neutralny wygląd z redukcją efektu lustra
Back To Top
× Jesteśmy na Whatsapp