skip to Main Content

monta_20121004_1949387412

KROK 1
Już na etapie stanu surowego trzeba sprawdzić prawidłowość wykonania ościeży (otworów okiennych) oraz betonowych nadproży. Późniejsze zmiany będą bardzo kłopotliwe. Należy wyrównać także boki otworu okiennego ze szczególnym uwzględnieniem wypoziomowania jego dolnej krawędzi, na której będzie się opierać okno. Otwór ościeży powinien być o 5-6 cm wyższy i szerszy od odpowiednich wymiarów zewnętrznych ościeżnic.

KROK 2
Przed wstawieniem okna trzeba koniecznie zdemontować ruchome skrzydła z przeszkleniami.

KROK 3
Do zewnętrznego obwodu ościeżnicy przykręca się kotwy. Należy je rozmieścić w odległości ok. 25 cm od narożników ramy (ościeżnicę można też mocować na dyble; wymaga to wiercenia otworów w jej bokach i ma zastosowanie głównie w przypadku ścian jednowarstwowych).

KROK 4
Wstawienie ościeżnicy w otwór. Należy ją oprzeć na drewnianych impregnowanych klockach nośnych (klocek taki musi znaleźć się pod każdym pionowym profilem!).

KROK 5
Operując klockami i podkładkami należy dokładnie wypoziomować dolną krawędź ościeżnicy.

KROK 6
Zablokowanie ościeżnicy w pionie (w stosunku do płaszczyzny ściany) przy pomocy klocka o odpowiednio dobranej grubości. Wciska się go w pobliżu górnego rogu ramy, po-między profil, a ścianę,

KROK 7
Unieruchomienie ramy za pomocą klinów wciśniętych w pobliżu narożników.

KROK 8
Kotwy, przytwierdzone wcześniej do ościeżnicy, przymocowuje się do muru. W tak zamontowaną ościeżnicę można już wstawić skrzydła okienne. Należy je zamknąć.

KROK 9
Szczelinę wokół ramy trzeba oczyścić z kurzu oraz lekko ją nawilżyć. Dzięki temu montażowa pianka poliuretanowa uzyska lepszą przyczepność.

KROK 10
Rozprowadzenie pianki równomiernie na całym obwodzie ramy. Wypełnia się nią ok. 1/3 głębokości szczeliny (po roz-prężeniu pianka zajmie pozostałą wolną przestrzeń).

KROK 11
Po spęcznieniu i stwardnieniu pianki jej wystające fragmenty należy ściąć nożem równo z płaszczyzną okna.

KROK 12
Ościeże od wewnątrz najlepiej jest wykończyć przy pomocy kawałków płyty gipsowokartonowej. Warto przy tym pozostawić ok. 2-milimetrową szczelinę na styku z ramą okna. Przestrzeń tę wypełnia się następnie masą silikonową lub akrylową. Podobną szczelinę trzeba również pozostawić po zewnętrznej stronie okna (pomiędzy ramą a tynkiem).

Back To Top
× Jesteśmy na Whatsapp