skip to Main Content

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nawet najwyższej klasy okna nie zapewnią Ci komfortu cieplnego jeśli nie zadbasz o ich prawidłowy montaż.

Rozwiązaniem, które zapewnia właściwe połączenie okien z budynkiem, jest prawidłowo wykonany montaż warstwowy, znany również jako ciepły montaż. Zakłada on, że prawidłowe uszczelnienie złącza okiennego powinno być skonstruowane zgodnie z zasadą „szczelniej wewnątrz niż zewnątrz”.

Specjaliści zalecają wykorzystanie systemu montażu i uszczelniania, w którego skład wchodzą: piana poliuretanowa, taśmy paroizolacyjne, taśmy rozprężne, masy uszczelniające.

Punkt styku okna ze ścianą zewnętrzną stanowi miejsce szczególnie narażone na utratę ciepła i osadzanie się wilgoci, dlatego tak ważne staje się dobre usytuowanie oraz właściwe uszczelnienie połączenia stolarki okiennej ze ścianą.

Zgodnie ze współczesnym stanem wiedzy (fizyka budowli) i praktyką budowlaną prawidłowe uszczelnienie złącza okiennego powinno być skonstruowane zgodnie z zasadą „szczelniej wewnątrz niż na zewnątrz”.

Spełnienie tego założenia wymaga stworzenia trzech współpracujących ze sobą stref:

* izolacji termicznej i akustycznej
* uszczelnienia wewnętrznego
* uszczelnienia zewnętrznego

Lekceważone dotąd przez wykonawców uszczelnienia mają decydujący wpływ na jakość całego połączenia okno-ściana, ponieważ zawilgocona i przemrożona struktura warstwy termoizolacyjnej tworzy mostek termiczny, powodujący znaczne straty ciepła budynku.

1. USZCZELNIANIE WEWNĘTRZNE
Uszczelnienie wewnętrzne uniemożliwia przenikanie pary wodnej i wilgoci z wnętrza budynku do warstwy izolacji termicznej. Bariera paroizolacyjna musi być szczelna, co można uzyskać wykorzystując
SWS FOLIENBAND INSIDE – to elastyczna samoklejąca klejąca taśma pokryta specjalną włókniną umożliwiającą otynkowanie. Doskonale przyczepna do wszelkich podłoży budowlanych, w tym do tworzyw sztucznych. Występuje w kilku rozmiarach, zarówno z warstwą butylową na całej szerokości jak i w postaci dwucentymetrowej ścieżki klejącej.
2. IZOLACJA TERMICZNA I AKUSTYCZNA
Szczelina pomiędzy ościeżem a ościeżnicą powinna być całkowicie wypełniona sprężystym materiałem izolacyjnym, kompensującym ruchy ościeżnicy wynikające ze zmian temperatury lub wilgotności otoczenia. Najlepsze efekty wypełniające daje zastosowanie wysokiej jakości pianek poliuretanowych SOUDAFOAM – charakteryzujących się regularną strukturą komórkową, minimalną chłonnością wody, niskim współczynnikiem przewodzenia ciepła i krótkim czasem obróbki. Specjalna formuła „zimowa” umożliwia pracę również w niskich temperaturach.
3. USZCZELNIENIE ZEWNĘTRZNE
Uszczelnienie zewnętrzne działa na zasadzie jednostronnie przepuszczającej membrany – dzięki temu zapobiega przenikaniu wody opadowej z zewnątrz do wnętrza szczeliny przy jednoczesnym umożliwieniu migracji pary wodnej w przeciwnym kierunku.
SWS FOLIENBAND OUTSIDE – elastyczna jedno lub dwustronnie klejąca folia wysoko paroprzepuszczalna pokryta włókniną umożliwiającą otynkowanie jest doskonałym rozwiązaniem uszczelnienia warstwy izolacyjnej w konstrukcjach bez węgarka. Warstwa butylu gwarantuje doskonałą przyczepność do wszelkich podłoży budowlanych.
4. W ofercie posiadamy także Rewelacyjne rozwiązanie w nowoczesnym budownictwie. Profil przystosowany jest do konkretnego systemu okien i drzwi PCV, dzięki czemu doskonale izoluje i uszczelnia przestrzeń pod oknami. Element dodatkowo posiada specjalną taśmę rozprężną, która dzięki swoim właściwościom dokładnie wypełnia przestrzeń między profilem podparapetowym, a ramą okna. Profil stanowi jednocześnie oparcie pod parapet zewnętrzny i wewnętrzny. Łatwy w montażu eliminuje problem przedmuchów między oknem, a parapetem.

 

CIEPŁY PARAPET

ljhllProfil podokienny tzw. “ciepły parapet” stosowany w nowoczesnym budownictwie. Elementy wykonane są z bardzo twardego polistyrenu ekstrudowanego XPS znanego pod nazwą “styrodur” lub w tańszej wersji ze styropianu technicznego EPS. Profile przystosowane są do konkretnego systemu okien i drzwi PCV, drewno lub ALU, dzięki czemu doskonale izolują, uszczelniają przestrzeń pod oknami. Dodatkowo na specjalnej listwie PCV naklejana jest rozprężna taśma, która wypełnia szczelinę między ramą okna, a naszym profilem. Profil stanowi jednocześnie oparcie pod parapet zewnętrzny i wewnętrzny. Łatwy i szybki w montażu eliminuje problem
przedmuchow między oknem, a parapetem.

fgjk* znaczne zmniejszenie kosztów zużycia energii* brak pleśni i grzyba
* poprawa mikroklimatu pomieszczeń
* szybki i łatwy monTAŻ
* dwukrotne zmniejszenie straty ciepła
* likwidacja mostków termicznych
* brak zawilgoceń
* brak pleśni i grzyba
* poprawa mikroklimatu pomieszczeń
* szybki i łatwy montaż

 

 

Ciepły montaż okien z firmą DOMIX – Opole

Back To Top
× Jesteśmy na Whatsapp