skip to Main Content

TP1000 to system który można zamontować na szerokie ramy okienne nawet do 202 mm (z poszerzeniem do 264 mm). Stosując element poszerzający zwiększamy głębokość skrzynki o 31 mm lub 62 mm. System ten posiada możliwość wykonania klapy rewizyjnej od dołu (przy zabudowie skrzynki od strony wewnętrznej) lub od czoła (przy montażu na szerokiej ramie okiennej). Obsługa jest możliwa zarówno ręczna przy pomocy taśmy jak i elektryczna przy pomocy przełącznika lub pilota. Posiada dwukomorowe ścianki nośne, które zapewniają lepszą izolację termiczną, a ich duża sztywność uniemożliwia uginanie się skrzynki podczas montażu.

Roleta TP1000 z otwartą klapą rewizyjną od dołu

Roleta TP1000 z otwartą klapą rewizyjną od czoła

Roleta TP1000 zabudowana od wewnętrznej i zewnętrznej strony. Profile czołowe dodatkowo ryflowane oraz dodatkowo wyposażone w listwy tynkowe ułatwiające zabudowę.
Klapa rewizyjna w takiej zabudowie występuje od dołu a obsługa rolety od środka pomieszczenia.

Roleta TP1000 zabudowana od wewnętrznej strony. Wewnętrzny profil czołowy jest ryflowany oraz wyposażony w listwę tynkową. W celu nadania lepszej estetyki profil czołowy zewnętrzny jest gładki.
Klapa rewizyjna w takiej zabudowie występuje od dołu a obsługa rolety od środka pomieszczenia.

Roleta TP1000 niezabudowana z obu stron. W celach estetycznych profile czołowe po obu stronach są gładkie.
Klapa rewizyjna w takiej zabudowie występuje od dołu bądź od czoła a obsługa rolety od środka pomieszczenia.

Roleta TP1000 zabudowana od zewnętrznej strony. Zewnętrzny profil czołowy jest ryflowany oraz wyposażony w listwę tynkową. W celu nadania lepszej estetyki profil czołowy zewnętrzny jest gładki.
Wybór klapy rewizyjnej skutkuje sposobem zabudowy skrzynki. Klapa rewizyjna w takiej zabudowie występuje od dołu bądź od czoła a obsługa rolety od środka pomieszczenia.
Roleta TP1000 z klapą rewizyjną od czoła może być zabudowana tylko od zewnątrz. Natomiast z klapą od dołu może być zabudowana od zewnątrz i wewnątrz.
Dodatkowo czołowe elementy rolety mogą być ryflowane oraz dodatkowo wyposażone w listwy tynkowe ułatwiające zabudowę skrzynki.

Back To Top
× Jesteśmy na Whatsapp