skip to Main Content

Budowa i wskaźniki szyb dźwiękochłonnych, produkowanych przez PRESS GLASS, potwierdzonych Świadectwem Badań.

Budowa [mm] Wypeł-nienie Rw[dB] C[dB] Ctr[dB] Izolacyjność akustyczna przy częstotliwościach oktawowych w[Hz]    [dB] Ug
[W/m2K]
T-Thermofloat 125 250 500 1k 2k 4k wg.
EN6.
73
4T/12/4/12/4T Argon 31 -2 -6 18 20 29 41 51 45 0,7
4/16/4T
Argon 31 -2 -5 25 16 27 41 46 43 1,1
6/16/4T
Argon
34
-1
-5
26 24
31
45 39 44 1,1
Szyba pojedyncza Float 12 mm 35 -1 -3 29 30 35 31 39 49 4,6
6T/12/3/12/4T Argon 35 -2 -7 20 24 31 45 45 47 0,7
6/16/6.4T(VSG33.1T) Argon 35 -3 -7 22 18 34 43 38 51 1,1
8/16/4T
Argon
36 -2
-6
26
24
34
43
44
46
1,1
8/18/4T
Argon
36 -1 -5 24 25 34 43 45 48 1,1
8/20/4T
Argon 37 -2 -6 24 26 34 43 45 47 1,1
Szyba pojedyncza Float 15 mm 37 -1 -3 33 32 34 32 44 52 4,5
Szyba laminowana 12.8 (VSG 66.2) 37 -1 -3 30 31 35 34 41 51 4,6
8.8 (VSG 44.2)/16/4T
Argon
37 -1 -5 28 26 35 44 47 51 1,1
8/16/8.8T(VSG44.2T) Argon 37 -2 -5 26 25 36 43 40 54 1,1
8.4 (VSG 44.1)/16/6T
Argon
38 -3
-7
26
28
38
46
38
51
1,1
8.4 (VSG 44.1 Akustic)/16/4T
Argon
39 -1 -5 27 26 36 49 53 55 1,1
Szyba laminowana 16.8 (VSG 88.2) 39 -1 -3 33 34 35 35 46 56 4,5
8.8 (VSG 44.2)/16/6T
Argon
39 -4
-8
27
29
39
46
40
52
1,1
8.8 (VSG 44.2)/20/6T
Argon
39 -2 -5 24 29 40 45 38 54 1,1
6.4 (VSG 33.1 Akustic)/16/6T
Argon
40 -2 -6 25 26 37 49 47 58 1,1
9.5 (VSG 44.4)/16/6T
Argon
40 -2
-6
27
32
39
45
41
54
1,1
8.8 (VSG 44.2)/16/6.4T(VSG33.1T)
Argon
40 -2 -6 26 26 39 47 42 56 1,1
6.4 (VSG 33.1) Akustic/16/6.4T(VSG33.1T) Akustic Argon 40 -1 -5 29 27 37 51 59 59 1,1
6/16/10.8T(VSG55.2T)
Argon
40 -1 -4 25 31 36 43 41 53 1,1
8.4 (VSG 44.1 Akustic)/16/6T
Argon
41 -2 -6 23 28 40 49 46 59 1,1
8/16/10.8T(VSG55.2T)
Argon
41 -1 -4 27 31 42 43 41 54 1,1
8.8 (VSG 44.2) Akustic/16/6T
Argon
42 -3
-7
26
30
40
50
47
54
1,1
6/16/10.8T (VSG 55.2)Akustic
Argon
42 -3 -7 26 29 42 50 47 58 1,1
8/16/8.8T (VSG 44.2)Akustic
Argon
42 -2 -6 24 29 40 49 49 59 1,1
10/24/8.8T (VSG 44.2) Argon 42 -1 -4 30 35 42 42 44 61 1,2
9.5T (VSG 44.4T)/14/6/14/4T Argon 43 -2 -7 22 30 42 50 40 51 0,6
8.8 (VSG 44.2 Akustic)/20/6T Argon 44 -2 -7 25 37 48 52 49 52 1,1
8/16/10.8T (VSG 55.2)Akustic Argon 44 -3 -7 27 32 43 49 47 58 1,1
10/16/8,8T (VSG 44.2)Akustic Argon 45 -2 -6 27 36 44 47 52 60 1,1
10/16/12,8T (VSG 66.2)Akustic Argon 45 -1 -4 36 36 44 46 48 57 1,1
9.5 (VSG 44.4)/20/8.8T (VSG 44.2T)Akustic Argon 46 -3 -7 29 36 43 49 52 59 1,1
10/20/10,8T (VSG 55.2)Akustic Argon 46 -1 -4 36 37 44 47 49 57 1,1
16,8 (VSG 88.2)Akustic/16/12,8T (VSG 66.2)Akustic Argon 50 -1 -4 39 39 47 51 53 61 1,1
12.8 (VSG 66.2)Akustic/20/8.8T (VSG 44.2T)Akustic
Argon
51 -2
-7
30
41
48
56
55
62
1,1
15.5 (VSG 68.4)Akustic/15/16.8T (VSG 88.2T)Akustic
Argon
51 -1 -4 40 40 47 51 55 62 1,1
16.8 (VSG 88.2)Akustic/20/12.8T (VSG 66.2T)Akustic
Argon
51 -1 -3 41 45 49 49 56 71 1,1
Back To Top
× Jesteśmy na Whatsapp